HomeKortspel för treMonopol regler

Monopol regler

Komponenter för att spela Monopol

 • En spelplan
 • Två tärningar
 • Polletter för varje spelare
 • 32 hus och 12 hotell
 • 16 chans- och 16 Allmänning kort
 • 28 lagfartsbevis, ett för varje fastighet
 • Pengar

Förberedelser

Placera spelbrädet på ett bord.

Placera Chans- och Allmänning korten med framsidan nedåt på sina tilldelade platser på brädet.

Varje spelare väljer en pollett för att representera dem när de reser runt på spelplanen.

Varje spelare får 30 000 kr fördelat enligt följande:

2x 10 000 kr, 3x 2000 kr, 2x 1000 kr, 2x 500 kr, 6x 100 kr, 6x 50 kr, 5x 20 kr.

Bank

Välj någon som bankman. Om denna person också spelar måste han hålla sina personliga medel åtskilda från bankens.

Banken betalar ut löner och bonusar. Banken uppbär alla skatter, böter, lån och räntor samt priset på alla fastigheter som den säljer och auktionerar ut. Banken kan inte gå i konkurs, om banken får slut på pengar kan banken utfärda så mycket som behövs genom att skriva på vilket vanligt papper som helst.

Spelets mål

Bli den rikaste spelaren genom att köpa, hyra och sälja egendom och tvinga andra spelare att gå i konkurs.

Hur man spelar Monopol

Börjar med Bankiren, varje spelare kastar tärningarna. Spelaren med den högsta summan startar spelet.

Sedan placerar varje spelare sin pollett på hörnet märkt ”GÅ”, och kastar tärningarna och flyttar polletten det antal platser som tärningarna visar.

Polletterna förblir på de upptagna utrymmena och fortsätter från den punkten på spelarens nästa tur.

Två eller flera polletter kan vila på samma utrymme samtidigt.

Om en eller båda tärningarna rullar från brädet, eller landar på eller lutar sig mot en kortlek, är kastet ogiltigt. Rulla dem igen.

Beroende på utrymmet som polletten når kan du köpa fastigheten, eller bli skyldig att betala hyra, betala skatt, dra ett chans- eller allmänning-kort, gå till fängelse o.s.v.

Om du kastar två av samma siffra, flyttar du din pollett och är föremål för alla privilegier eller straff som hänför sig till utrymmet där du landar. Sedan kan du kasta igen och flytta din pollett som tidigare.

Men se upp, om du någonsin kastar samma siffra tre gånger i följd, måste du omedelbart hamna i fängelse.

Varje gång en spelares pollett landar på eller passerar över GÅ, antingen genom att kasta tärningarna eller genom att dra ett kort, betalar banken den spelaren en 4000 kr lön.

Dock betalas 4000 kr endast en gång varje gång runt brädet.

Köpa fastighet

När du landar på en oägd fastighet kan du köpa den av banken till dess tryckta pris.

Du får lagfartskortet som visar äganderätten.

Om du inte vill köpa fastigheten säljer banken den på auktion till högstbjudande.

Betala hyra

När du landar på en fastighet som ägs av en annan spelare, tar ägaren in hyra från dig i enlighet med listan som är tryckt på dess lagfartskort.

Om fastigheten är intecknad, placeras dess lagfartskort med framsidan nedåt framför ägaren och denne kan inte ta ut en hyra.

Det är en fördel att hålla alla lagfartskorten i en färggrupp eftersom ägaren då kan ta ut dubbel hyra för oförbättrade fastigheter i den färggruppen. Denna regel gäller för obelånade fastigheter även om en annan fastighet i den färggruppen är belånad.

Det är mer fördelaktigt att ha hus eller hotell på fastigheter eftersom hyrorna då blir mycket högre.

Obs: Ägaren får inte ta ut hyran om de inte begär hyran innan nästa spelare kastar sina tärningar.

Chans och Allmänning

När du landar på någon av dessa platser, ta det översta kortet från den angivna leken och följ instruktionerna på kortet.

Lägg tillbaka kortet med framsidan nedåt till botten av leken.

”Slipp ur fängelset”-kortet hålls tills det används och återförs sedan till botten av leken.

Om spelaren som drar den inte vill använda den, kan de sälja den till en annan spelare till ett pris som är acceptabelt för båda.

Fängelse

Du landar i fängelse när:

När du skickas till fängelset måste du flytta direkt till fängelset och du kan inte få 4000 kr i lön om du behöver gå över till Gå. Din tur slutar också när du skickas till fängelse.

Om du inte ”skickas till fängelse” utan landar på det utrymmet under det vanliga spelförloppet, är du “På besök” och du går vidare på vanligt sätt på din nästa tur.

En spelare kommer ut ur fängelset genom att:

 1. Slå samma siffra på bägge tärningar
 2. Ha ett “slipp ur fängelse” kort
 3. Köp ett “slipp ur fängelse” kort från en annan spelare
 4. Betala böter på 1000 kr

Även om du sitter i fängelse kan du köpa och sälja fastigheter, hus och hotell och samla in hyror. Som mest kan man sitta i fängelse i tre omgångar.

Gratis parkering

Detta är bara en ”gratis” viloplats, så spelaren som landar på den får inte pengar, egendom, belöning eller straff av något slag.

Hus Och Hotell

När en spelare äger alla fastigheter i en färggrupp kan han eller hon köpa hus från banken.

Du kan köpa så många hus som ditt omdöme och din ekonomiska ställning tillåter, men du kan inte uppföra mer än ett hus på en fastighet av någon färggrupp förrän du har byggt ett hus på varje fastighet i den gruppen.

Priset du måste betala banken för varje hus framgår av ditt lagfartskort för den fastighet som du uppför huset på.

Ägaren tar fortfarande ut dubbel hyra från en motståndare som landar på de oförbättrade egenskaperna hos hans/hennes kompletta färggrupp.

När en spelare har fyra hus på varje fastighet i en komplett färggrupp, kan de köpa ett hotell från banken och bygga det på valfri fastighet i färggruppen. Endast ett hotell får byggas på en fastighet.

När du bygger jämnt måste du också bryta ner jämnt om du säljer hus tillbaka till banken.

Byggnadsbrist

När banken inte har några hus att sälja måste spelare som vill bygga vänta på att någon spelare ska återvända eller sälja sina hus till banken innan de bygger.

Om det finns ett begränsat antal hus och hotell tillgängliga och två eller flera spelare önskar köpa mer än vad banken har, kommer husen/hotellen att säljas på auktion till högstbjudande.

Sälja fastighet

Oförbättrade fastigheter, järnvägar och verktyg kan säljas till alla spelare som en privat transaktion för vilket belopp ägaren kan få.

Fastigheter kan dock inte säljas till en annan aktör om byggnader står på någon fastighet i den färggruppen.

Byggnaderna måste säljas tillbaka till banken innan ägaren kan sälja någon egendom i den färggruppen.

Hus och hotell kan när som helst säljas tillbaka till banken för halva priset som betalas för dem.

Inteckningar

Oförädlade fastigheter kan när som helst belånas genom banken. Pantvärdet är tryckt på varje lagfartskort.

När fastigheter har byggnader ska dessa säljas bakåt till halva priset först.

Ingen hyra kan tas ut på belånade fastigheter eller nyttigheter.

För att lyfta bolånet måste ägaren betala banken beloppet för bolånet plus 10 % ränta.

När alla fastigheter i en färggrupp inte längre är belånade kan ägaren börja köpa tillbaka hus eller hotell.

Den spelare som belånar egendomen behåller den och ingen annan spelare får säkra den genom att lyfta inteckningen från Banken.

Men ägaren kan sälja denna intecknade egendom till en annan aktör till vilket överenskommet pris som helst och den nya ägaren kan lyfta bolånet genom att betala av bolånet plus 10 % ränta till banken.

När bolånet inte hävs på en gång måste du betala banken 10% ränta när du köper fastigheten och om du lyfter bolånet senare måste du betala banken ytterligare 10% ränta.

Konkurs

Du försätts i konkurs om du är skyldig mer än du kan betala till en annan spelare eller till banken. Om din skuld är till en annan spelare måste du lämna över allt du har till den spelaren.

Om du äger hus eller hotell måste du lämna tillbaka dessa till banken i utbyte mot pengar upp till hälften av det belopp som betalats för dem och dessa kontanter ges till borgenären.

Om du har belånat egendom överlåter du även denna egendom till din borgenär men den nya ägaren måste genast betala banken räntan på lånet, vilket är 10 % av fastighetens värde.

Skulle du vara skyldig banken, istället för en annan spelare, mer än du kan betala, måste du lämna över alla tillgångar till banken. I detta fall säljer banken omedelbart på auktion all egendom utom byggnader.

Pengar kan endast lånas ut till en spelare av banken (genom att belåna egendom) och ingen annan spelare får låna av eller låna ut pengar till en annan spelare.

Slutet på spelet

Konkursspelare måste dra sig ur spelet och den sista spelaren som är kvar i spelet är vinnaren.

Vanliga frågor om Monopol

Hur många spelare kan man vara i Monopol?

Vanligtvis så behöver man vara 2-6 spelare men det finns även alternativa varianter där man kan vara upp till 12 spelare.

Hur mycket pengar ska man ha i Monopol?

Varje spelare ska börja med 30 000 kr fördelat enligt följande:

2x 10 000 kr, 3x 2000 kr, 2x 1000 kr, 2x 500 kr, 6x 100 kr, 6x 50 kr, 5x 20 kr.

Hur lång tid tar det att spela klart Monopol?

Vanligtvis så tar det 60-240 minuter att spela klart. Med det sagt så beror längden på spelarna och de strategier de använder sig av. I teorin så kan ett spel Monopol vara i flera dagar eller vara över på bara ett par minuter.

RELATERADE ARTIKLAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Mest populär

Senaste kommentarerna